fbpx

הפטרת פרשת בראשית

"להתחיל מבראשית", משמעו איננו להתחיל. מההתחלה, אלא לסיים, ולשוב אל ההתחלה. כאשר כתבה נעמי שמר את שירה האלמותי, כך היא תיארה את בריאתו של יום חדש:

מבראשית
את עולמך בבוקר תמיד לברוא:
האדמה, העשב וכל המאורות
ואז מן העפר, בצלם אנשים
לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

כך בפרשות השבוע, וכך גם בהפטרות. שבים אנו אל המקור. אל ההתחלה. אל הראשית. וכאן, בקוראנו את ההפטרה של פרשת בראשית, מתפלאים אנו על הבחירה של חז"ל דווקא בפרקים מ"ב- מ"ג של ישעיהו. עיסוקם של פרקים אלה הוא בנושא אחר לחלוטין. המכנה המשותף לכל הפרקים מ' עד נ"ב, כדברי שד"ל: "נבואות ונחמות על גאולת בבל על ידי כורש". ובכן, מה עניינם של פרקים אלה לבריאת העולם?

מכל ההסברים, קרובים ורחוקים, לשאלה מדוע דווקא פרקים אלה נבחרו כהפטרה לפרשת בראשית, נראה שההסבר הקרוב ביותר אל הדעת, הוא הפסוק הראשון של ההפטרה, המצוטט בראש העמוד, העוסק בבריאת העולם והאנושות. 

בהמשך, יעסוק הפרק בקשר שבין ה' לעמו, ביצירת עם עולם שתפקידו לשאת את שמו של האל בעולם. כבר בפסוק הבא, יאמר ישעיהו:

אֲנִי ה' קְרָאתִיךָ בְצֶדֶק, וְאַחְזֵק בְּיָדֶךָ, וְאֶצָּרְךָ, וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם לְאוֹר גּוֹיִם.

אך קודם לכל- אני ה' אשר יצרתי את העולם. בורא שמים ונוטיהם- שדל: "ונוטיהם- איננו ענין מתיחה בלבד, אלא מתיחה בשיפוע, כמו אוהל".  רוקע הארץ וצאצאיה- שד"ל: "בורא הארץ אשר היא שטוחה {לדעת הקדמונים], ובורא גם כן את צאצאיה, והוא כל הנולד עליה, אדם ובהמה וזולתם", נותן נשמה לעם עליה- שד"ל: "הכוונה לבהמות ולחיות שעליה, ורוח להולכים בה- שד"ל: "הם בני האדם, כי סתם הליכה היא בקומה זקופה".

כך, בפסוק אחד, מתאר ישעיהו את תהליך יצירת העולם, יצירת הטבע, יצירת האדם והפחת רוח חיים באפיו.

וכמעט כמו ששד"ל פירש את הפסוק, פירשה אותו גם נעמי שמר: הן על הקב"ה, בורא העולם, והן על האדם הפשוט, אנחנו, המתאמצים לברוא את עולמנו כל יום מחדש. עולם יפה יותר, טוב יותר. מסביר פנים יותר:

מבראשית 

את עולמך בבוקר תמיד לברוא:

האדמה, העשב וכל המאורות
ואז מן העפר, בצלם אנשים
לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.

שתהיה לכולנו שנה טובה. שנתחיל מפרשת בראשית, ונזכה להגיע עד וזאת הברכה, בבריאות ובשמחה.בצלם אנשים.בצלם אלקים

יונתן בשיא

מעוניינים לקבל למייל שלכם כל שבוע - שד"ל בשבוע? מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם

     
         
     

     

         
     

     

  אני מאשר/ת קבלת מיילים
     

     

       
     

  פירוש שד״ל לתורה

  הוצאה חדשה של פירוש שד"ל לתורה, מבוססת על השוואה בין מספר כתבי יד של תלמידיו, והשוואתם להוצאה המודפסת של הפירוש הראשון, בפדובה שבאיטליה. הפירוש נכתב רבדים רבדים, המציגים בבהירות את ההתפתחות של הפירוש לאורך עשרות השנים בהן לימד שד"ל תורה בבית המדרש לרבנים.
  שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, נחשפת בפירושו המקורי לתורה שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם.
  "סדרת החומשים שארון הספרים היהודי אינו שלם בלעדיה"