fbpx

לפרשת בהעלותך תש"ף

על שמות הנשיאים

עשיתי משאל קצר בין כמה יודעי ספר, ושאלתי אותם שאלה קלה: כמה פעמים בספר במדבר מופיעים 12 שמות של נציגי השבטים. התשובות נעו בין פעמיים לשלוש. אך האמת היא, שיש חמש(!) רשימות כאלה:

 • בפרשת במדבר: "ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם".
 • בפרשת נשא- [את זה כולם זכרו!] "נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח".
 • בפרשת בהעלותך [כמעט איש לא זכר]: "ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם".
 • בפרשת שלח לך- 12 המרגלים, "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען".
 • ובפרשת מסעי- "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ".

המתבונן ברשימת השמות הפושטת צורה ולובשת צורה, רואה כי השמות בשלושת הפרשות הראשונות של הספר הן זהות לחלוטין. המדובר בשנה הראשונה לצאתם ממצרים, והמנהיגים של השבטים אינם מתחלפים. ואילו בפרשת שלח לך, בפרשת המרגלים, אף שמדובר בתחילת המסע, בשנה השניה לצאתם ממצרים, מדובר כבר על אנשים צעירים יותר. אנשים שיצטרכו ללכת מאות ק"מ בתוך כמה ימים, ולכן אינם יכולים להיות מ"המחזור" של משה רבנו בן השמונים פלוס. שמות חדשים. מהם יובילו את השבטים לכניסה לארץ רק שניים מהמרגלים (יהושע וכלב), ואילו השאר יתפוגגו להם ויישכחו.

השמות של תחילת הספר שגורים פחות או יותר על פינו, אך השמות של פרשת מסעי חדשים לנו. המתבונן ברשימה שם לב לדבר נוסף: על תשעת האחרונים כתוב שהיו נשיאים ("למטה בני דן נשיא, בוקי בן יגלי"). בעוד שעל שלושת הראשונים, אין מוצמד התואר 'נשיא'.

אומר על כך שד"ל:

הנשיאים שבפרשת במדבר ונשוא כבר מתו, ואלו נבחרו תחתם. רק השלושה הראשונים לא היו נשיאים, כי כל שבט היה בוחר נשיאו והקב"ה רצה לתת כבוד לכלב אע"פ שלא היה נשיא, גם בחר בשמואל בן עמיהוד ובאלידד בן כסלון אע"פ שלא היו נשיאים; ואולי שנים אלה היו ידועים ואהובים לכלב, ואולי כלב לא היה מקבל את הפקודה הזאת, אם לא היה יודע ומכיר את חבריו שיהיו גם הם אנשים צדיקים, כדי שלא יצטרך להיות במריבה עמהם כמו שאירע לו עם המרגלים. ואולי מפני שהיו שלושת האנשים האלה מכירים  ואוהבים זה את זה נמשך ששבט יהודה נתן מארצו לשבט שמעון (יהושע י"ט ט').

חלק מהשמות הפכו להיות מקובלים ואף כיום משתמשים בהם תדיר. (נתנאל, נחשון, עמיהוד ועוד). חלקם חודשו בדורות האחרונים ואחרים שימשו בדור התקומה כשמות משפחה מחודשים, לאלה שביקשו להם שם משפחה עברי (אליאב, אליצור, אבידן, עינן). אך יש גם שמות שנדחקו לגמרי, רובם בגלל ההקשר: שלומיאל (= שלומפר), צוּעַר (=מזכיר צער), פגעיאל (=פגע), עכרן (='עכרתני'), אחירע (= רע) ועוד.

אפשר להפליג במילים ודרשות על כל אחד מהשמות. גם ההשערות של שד"ל, על מערכת היחסים בין המרגלים לבין עצמם, ובין הנשיאים שינהיגו את ישראל בתקופת יהושע, הם חלק מהניסיון ללמוד משהו מהשמות.

על השמות שבתנ"ך (הן של אנשים והן של מקומות) כתב נתן אלתרמן שיר יפהפה, שכותרתו על שמות כבירים של אישים אבירים, שיר המופיע בספרו 'התיבה המזמרת'. בנימה קצת יותר קלילה, הנה השיר לפניכם.

מעוניינים לקבל למייל שלכם כל שבוע - שד"ל בשבוע? מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם

     
         
     

     

         
     

     

  אני מאשר/ת קבלת מיילים
     

     

       
     

  פירוש שד״ל לתורה

  הוצאה חדשה של פירוש שד"ל לתורה, מבוססת על השוואה בין מספר כתבי יד של תלמידיו, והשוואתם להוצאה המודפסת של הפירוש הראשון, בפדובה שבאיטליה. הפירוש נכתב רבדים רבדים, המציגים בבהירות את ההתפתחות של הפירוש לאורך עשרות השנים בהן לימד שד"ל תורה בבית המדרש לרבנים.
  שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, נחשפת בפירושו המקורי לתורה שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם.
  "סדרת החומשים שארון הספרים היהודי אינו שלם בלעדיה"