fbpx

שד"ל מביא דבר בשם אומרו

הפעם ברצוני לעסוק בנושא מרתק המלווה כחוט השני את פירושו של שד"ל- הבאת דברים בשם אומרם. מאות פרשנים, בני אומתנו אך גם בני אומות אחרות; פרשנים בני דורו, אך גם פרשנים מהעת העתיקה; חלקם ידועים וחלקם שנעלמו מדפי ההיסטוריה; פרופסורים לשפות שמיות, לצד נזירים וכמרים, אנשי דת מוסלמים ועוד.

בנספח לפירוש שד"ל לתורה ניסיתי לאתר את כולם. למעלה ממאתים שמות.

אך לתלמידיו נתן שד"ל מקום ראשון בהדגישו את היותם מבאי בית מדרשו. להלן דוגמה מהפירוש לפרשת וילך:

(ל"א 1) וילך משה: "לדעת מוהר"ר יג"ק ז"ל: וילך כמו 'וילך הלוך וגדל' (בראשית כ"ו י"ג), 'ויהי קול השופר הולך וחזק' (שמות י"ט י"ט), 'ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה' (שופטים ב' כ"ד), 'כי הים הולך וסֹער עליהם' (יונה א' י"ג), 'הולך וָאור עד נכון היום' (משלי ד' י"ח), 'וקראתם אֹתי והלכתם' (ירמיה כ"ט י"ב)".

מי הוא יג"ק? 

ובכן- המדובר בישראל גדליה קאזיס, אשר נולד בשנת 1794 (מבוגר בשש שנים משד"ל), למד לרבנות בגיל מבוגר, אחרי ששימש כרופא. הוסמך בשנת 1834. ואחר כך שימש כרב במנטובה עד מותו.  לכן מכנה אותו שד"ל במקום אחר: "והשיב ידידי תלמידי החכם הרופא כמוהר"ר ישראל גדליה קאזיס זצ"ל".

זו כמובן רק דוגמא אחת לשיטת שד"ל המביא דבר בשם אומרו.

יונתן בשיא

מעוניינים לקבל למייל שלכם כל שבוע - שד"ל בשבוע? מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם

     
         
     

     

         
     

     

  אני מאשר/ת קבלת מיילים
     

     

       
     

  פירוש שד״ל לתורה

  הוצאה חדשה של פירוש שד"ל לתורה, מבוססת על השוואה בין מספר כתבי יד של תלמידיו, והשוואתם להוצאה המודפסת של הפירוש הראשון, בפדובה שבאיטליה. הפירוש נכתב רבדים רבדים, המציגים בבהירות את ההתפתחות של הפירוש לאורך עשרות השנים בהן לימד שד"ל תורה בבית המדרש לרבנים.
  שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, נחשפת בפירושו המקורי לתורה שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם.
  "סדרת החומשים שארון הספרים היהודי אינו שלם בלעדיה"