fbpx
[content_category_list]
יונתן בשיא | 22.08.2019 | הפטרת השבוע
יונתן בשיא | 15.08.2019 | הפטרת השבוע
יונתן בשיא | 12.07.2019 | הפטרת השבוע, פרשת שבוע

שד"ל על הפטרת פרשת מסעי // ירמיהו פרק ב'

שלושת ההפטרות לימי בין המיצרים (שלוש דפורענותא) מתחילות בפרק א' של ירמיהו, ממשיכות בפרק ב', ויסתיימו בשבת הבאה בפרק א' של