fbpx
[content_category_list]
נחמיה רפל | 26.08.2019 | חמלה, מוסר שד״ל
יונתן בשיא | 04.05.2019 | מוסר שד״ל

כמה חודשים לאחר בר המצווה שלו, בפסח 1814, נפלה אימו של שד"ל למשכב. מחלתה (דלקת קרום החזה) היתה קשה. חזקיה אביו, שהאמין בקבלה, התפלל לרפואתה בדרך הקבלית הראויה,