fbpx

הויכוח

הויכוח

[product_subtitle]

הויכוח או בשמו הארוך: "ויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזוהר וקדמות הנקודות והטעמים", הוא ספר בו מנסה שד"ל להוכיח כי לא סביר שר' שמעון בר יוחאי (בן המאה השניה) כתב את ספר הזוהר, שהרי את הניקוד העברי ואת טעמי המקרא, כתבו לראשונה חכמי טבריה במאה השביעית. החיבור נכתב על פי הדגם של ה'כוזרי' בצורת דיאלוג ביו המחבר (שד"ל) – המאמין כביכול בקבלה, לבין האורח – יהודי חכם מבני פולין – המתנגד לקבלה.

89.00 50.00