fbpx

כל הפירוש - שד״ל על התורה ונ״ך

כל הפירוש - שד״ל על התורה ונ״ך

הושלם פירוש שד״ל לתנ״ך – הפירוש שארון הספרים היהודי לא שלם בלעדיו!

שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, עכשיו במהדורה חדשה ומרחיבת עיניים.
המהדורה החדשה, בעריכתו של יונתן בשיא, מבוססת על כתבי היד המקוריים ומביאה לשיח שלנו היום את קולו של שד"ל שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית. שד"ל דגל בחמלה וסובלנות ובעל השקפת עולם תורנית רחבה ועמוקה, שחסרה היום בשיח הציבורי.

פירוש שדל לתורה – חמישה חומשים – מבוסס על השוואה בין מספר כתבי יד של תלמידיו, והשוואתם להוצאה המודפסת של הפירוש הראשון, בפדובה שבאיטליה. הפירוש נכתב רבדים רבדים, המציגים בבהירות את ההתפתחות של הפירוש לאורך עשרות השנים בהן לימד שד"ל תורה בבית המדרש לרבנים.

פירוש שד"ל לנ"ך – הסדרה שחותמת את ההוצאה של פירוש שד״ל לתנ״ך, מבוססת על מהדורה חדשה של הפירוש הקלאסי של שד״ל על ספר ישעיהו יחד עם פירושיו לירמיהו וליחזקאל, קהלת, משלי ואיוב. לסדרה זו נוספו גם פירושים לספרי תרי עשר אשר נכתבו על ידי תלמידי שד״ל בהנחייתו. הסדרה שממשיכה את פירושו של שד״ל על חמשת חומשי תורה שופכת אור חדש על גישתו של שד״ל ומרחיבה את יריעת הפירוש אל ספרי הנביאים הגדולים.

330.00