כי האמת לבדה היא מגמתי,

ואמונתנו תהילה לאל

איננה מפחדת מן האמת

(שד״ל)

"

החמלה של היהדות היא כללית כמו זו של אלוקים. היא מכוונת לכל הברואים. שום גזע איננו מחוץ לחוק, מכיוון שכל בני האדם אחים הם, בנים לאב אחד, ונבראו בצלם אלוקים.

"

והנה התורה הזאת אשר שם משה לפני בני ישראל היא מדריכה אותנו בדרך החמלה והחנינה

"

זה עיקר תורת ה'… מגמתה לפעול שיתמידו בנו המידות החברתיות של אהבת-הבריות, צדק ורחמים

חדש!

מאמרי שד״ל

אוהב גר

מהדורה מחודשת ומבוארת

הושלם

פירוש שד״ל לתנ״ך

ד"ר אפרים חמיאל

יחיד ומיוחד היה שד"ל הן באישיותו הצנועה, הרגשנית ורודפת האמת, והן בהיקפים הנרחבים של הגותו המעמיקה ומחקריו
שעדיין ראויים להילמד גם בדורנו הצמא לצניעות, לאהבת האחר ולחמלה

ש"י עגנון

אומר הייתי שטוב היה לעשות זיכרון לשד״ל לכל יודעי שמו ולעשותו בלא יין ועוגות אלא בתפילת הזכרה ובהרצאה על מעשי חוכמתו

מירון ח. אייזקסון

אנו זוכים כאן במפגש עם הוגה אותנטי ואמיץ, המחויב בכל נפשו לתורת ישראל מתוך רוח מתונה וחן איטלקי

מחשבת שד"ל | צללו אל עולם התוכן של שד"ל

חמלה

שיוויון

מוסר

פרשנות

השגחה

יונתן בשיא | עורך ומוציא לאור

העורך והמוציא לאור לקח על עצמו כמפעל חיים להביא לתודעה הישראלית את אוצרות הרוח של יהדות איטליה, ואת תורתו של שד"ל, ענק הרוח של יהדות זו במאה ה- 19. בשיא רואה את עצמו כממשיך את דרכו של שלמה אומברטו נכון, מנהיגם של יהודי איטליה במדינת ישראל המתחדשת שהנגיש את כתבי שד"ל לקורא הישראלי.

"כנצר לקהילות איטליה, וכנצר למשפחת פארדו, מתפלל אני כי נזכה לחזות ביהדות של מאור פנים, של פתיחות, של עזרה לזולת,
של צדק וצדקה. יהדות שתשים לה כמטרה לראות בהשגחה ובחמלה את היסודות שעליהם היא מושתתת. יהדות שגם לאחר 2000 שנות עצמאות לא תשכח את 2000 שנות הגלות.
יהדות שתראה בגלות אירוע המיועד לחנך את עצמנו להיות מה שהיינו תמיד: רחמנים ביישנים וגומלי חסדים – לכל."