חנות הספרים

ארון הספרים היהודי לא שלם בלי כתבי שד"ל. פירושו של שד"ל מהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם. פרשנות שהקדימה את זמנה, והיום אקטואלית יותר מתמיד.

מאמרי
שד״ל

הוצאה מחודשת של מאמרים שכתב שד"ל בעיתוני התקופה על הנושאים הבוערים בסדר היום של העולם היהודי של המאה ה-19, עוד לפני תחילת הציונות: התגליות של המחקר המדעי; ההתבוללות של חלקים בדור הצעיר; התקשורת החדשה; הגילוי של שפות עתיקות ושל כתבים עתיקים. זוהי אסופה של חלק (קטן) מ- 300 המאמרים שכתב שד"ל על "כל מה שזז". הצצה מרתקת שמחייבת התייחסות חדשה לדברים שפעם היו מובנים מאליהם.

פירוש
שד״ל
לתורה

הוצאה חדשה של פירוש שד"ל לתורה, מבוססת על השוואה בין מספר כתבי יד של תלמידיו, והשוואתם להוצאה המודפסת של הפירוש הראשון, בפדובה שבאיטליה. הפירוש נכתב רבדים רבדים, המציגים בבהירות את ההתפתחות של הפירוש לאורך עשרות השנים בהן לימד שד"ל תורה בבית המדרש לרבנים. שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, נחשפת בפירושו המקורי לתורה שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם. "סדרת החומשים שארון הספרים היהודי אינו שלם בלעדיה"

פירוש
שד״ל
לתנ״ך

הושלם פירוש שד״ל לתנ״ך – הפירוש שארון הספרים היהודי לא שלם בלעדיו! שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, עכשיו במהדורה חדשה ומרחיבת עיניים. המהדורה החדשה, בעריכתו של יונתן בשיא, מבוססת על כתבי היד המקוריים ומביאה לשיח שלנו היום את קולו של שד"ל שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית. שד"ל דגל בחמלה וסובלנות ובעל השקפת עולם תורנית רחבה ועמוקה, שחסרה היום בשיח הציבורי.

כריכת הספר על החמלה וההשגחה

על החמלה
וההשגחה

ספר זה שערך יונתן בשיא כולל כמה חיבורים פרי עטו של שד"ל כשהמרכזי שבהם זה הספר "יסודי תורה" בו הוא מסביר את טעמי מצוות התורה כמכוונות לשתי התכליות: החמלה וההשגחה, או בשפתו: רַחֵם וגמול שמים. תפיסתו של שד"ל מציגה את החמלה כרגש הבסיסי שפועם באדם מיום לידתו, ותפקידן של המצוות לחזק אותו, מתוך ההבנה שהחמלה היא לכל. הספר פורש בפנינו את עיקרי המוסר היהודי והאנושי שהנחילה יהדות איטליה לבניה – תפישה מקורית, פלורליסטית ומקיפה, תפישה שיש לה השלכה רבה על חיינו, כאן ועכשיו.
אוהב גר

אוהב
גר

שונה אוהב גר מהספרים ה'קלאסיים' של שד"ל, פירושיו לתורה ולנ"ך, 'יסודי תורה' ועוד. שד"ל עצמו הגדיר את הספר מאמר מחקרי. מחקר על הגירסאות השונות, בכתבי יד ובדפוס…

הויכוח

הויכוח או בשמו הארוך: "ויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזוהר וקדמות הנקודות והטעמים", הוא ספר בו מנסה שד"ל להוכיח כי לא סביר שר' שמעון בר יוחאי (בן המאה השניה) כתב את ספר הזוהר, שהרי את הניקוד העברי ואת טעמי המקרא, כתבו לראשונה חכמי טבריה במאה השביעית. החיבור נכתב על פי הדגם של ה'כוזרי' בצורת דיאלוג ביו המחבר (שד"ל) – המאמין כביכול בקבלה, לבין האורח – יהודי חכם מבני פולין – המתנגד לקבלה.

הצטרפות לרשימת התפוצה